Website
winnen
kerstactie

Voor: Nederlandse Tuinenstichting

Aantal stemmen: 19

De stemmen zijn geteld, de winnaar is bekend! Bekijk hier de uitslag!

De Nederlandse Tuinenstichting helpt hedendaags en historisch groen erfgoed in stand houden en beschermen: tuinen en parken die van belang zijn door hun vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde. Ook bevorderen we de aanleg en ontwikkeling van nieuwe tuinen en parken: het groen erfgoed van de toekomst!

Kijk, luister en geniet!

In 2020 bestaat de Nederlandse Tuinenstichting 40 jaar en dit lustrumjaar zouden we bij voorkeur vieren met de lancering van een mooie, nieuwe website. Daarmee kunnen we ons werk nog beter doen en meer mensen bereiken. Dat is belangrijk omdat in ons volle land steeds meer groene ruimte verloren gaat. Vaak gaat het om uniek en onvervangbaar groen (landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen) dat onder druk staat door bouwplannen, geldgebrek of voldoende kennis. Dit is niet alleen een cultuurhistorisch verlies en schadelijk voor de biodiversiteit in ons land maar wetenschappelijk onderzoek heeft ook uitgewezen hoe belangrijk een groene leefomgeving is voor ons welzijn.

Deel deze pagina

Waarom deze actie?