Wedstrijdvoorwaarden

Website win actie

Wij hebben veel zin om een website weg te geven. Wel hebben we een paar wedstrijdvoorwaarden opgesteld. Hou je je daar niet aan, dan sluiten we je uit van deelname. De belangrijkste regels op een rijtje:

 • Deze actie loopt van maandag 2 december tot en met vrijdag 17 januari.
 • We bouwen de website in het eerste kwartaal van 2020.
 • Alleen Nederlandse non-profitorganisaties, verenigingen of stichtingen mogen meedoen met websitewinnen.nl.
 • En dan alleen als ze echt bijdragen aan een duurzamere, mooiere wereld.
 • De website voeren we uit via ons concept Website in een Week. Dat betekent dat bijvoorbeeld fotografie en teksten door de winnaar zelf worden aangeleverd.
 • De gegevens die je aanlevert, moeten correct, volledig en actueel zijn. Anders kunnen we geen contact met je opnemen - en dat willen we wel natuurlijk.
 • Je mag zoveel non-profitorganisaties aandragen als je wilt.
 • De organisatie met de meeste stemmen, wint. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • We gaan natuurlijk vertrouwelijk om met je gegevens. Zie ook onze privacyverklaring
 • De prijs is gebonden aan de vereniging of stichting en staat op naam van de winnaar.
 • De gewonnen website is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 • Als je als winnaar de website weigert of als je je niet aan de wedstrijdvoorwaarden houdt, dan keren we de prijs niet uit. We kiezen dan een andere winnaar.
 • Gebruik van de website is voor rekening en risico van de winnaar. Wel krijg je er 3 jaar gratis hosting en onderhoud van Kobalt bij.

Vragen of opmerkingen?

Bel 072 2100600 en vraag naar Kick of Jamie.

Ook belangrijke, maar minder goed leesbare wedstrijdvoorwaarden:

 • Kobalt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website websitewinnen.nl en/of het downloaden van welke componenten dan ook.
 • Kobalt is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als we van mening zijn dat deelnemers niet conform de wedstrijdvoorwaarden van deze winactie handelen. Of als deelnemers het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Kobalt mag deze wedstrijdvoorwaarden altijd naar eigen inzicht en zonder dat eerst te melden wijzigen of aanpassen. Ook mogen we zonder opgave van reden de winactie staken, wijzigen of aanpassen, zonder schade te vergoeden aan deelnemers.
 • Als één of meer bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere regels aan.
 • Wij bepalen welke initiatieven kans maken om een website van 1850 euro te winnen. De inhoud van de winactie staat niet open voor discussie. Kobalt behoudt zich het recht voor om initiatieven uit te sluiten van deelname.